Corona

“Mensen willen bij elkaar zijn en elkaar aanraken. Maar het is juist een enorme vorm van solidariteit om je aan de regels te houden, want daarmee bescherm je die anderen." – Rutte

Het COVID-19 virus is nog steeds onder ons. Het XVIII-het bestuur doet haar best om ieders hartje met vreugde te vullen door zo veel mogelijk de trainingen aan te passen aan het nieuwe COVID-19 beleid waardoor zij door kunnen gaan.

Op deze pagina zijn de nieuwste updates en de maatregelen die betrekking hebben op onze vereniging te vinden.

Onder alle omstandigheden geldt

 • Houd met iedereen die niet tot je huishouden behoort 1.5 meter afstand
 • Houd ook tijdens het sporten 1.5 meter afstand
 • Blijf thuis indien:
  • Jij COVID-19 gerelateerde klachten hebt; verkouden, koorts, keel- en/of hoofdpijn
  • Huisgenoten COVID-19 gerelateerde klachten hebben
  • Familieleden COVID-19 gerelateerde klachten hebben

Waar bevinden we ons nu?

Inmiddels bevinden we ons in het hoge gedeelte: een gedeeltelijke lockdown. Dit is terug te vinden op de routekaart met coronamaatregelen. Deze geeft een goed overzicht wat voor ons op het moment geld aan maatregelen.

 • Publiek bij zowel amateur- als professionele sportwedstrijden is verboden
 • Sportkantines blijven dicht (zo ook de Jaap)
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • Leeftijd >18: individueel sporten is mogelijk, in groepen mag er met max 4 personen gesport worden op 1.5 meter.

Hoe moet dit verder met het schaatsseizoen?

Het is nog onduidelijk wat de invloed van de maatregelen zijn op de rest van het schaatsseizoen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van het besluit dat door de Jaap Edenbaan wordt genomen. 

 • Draag een mondkapje wanneer je het terrein van de Jaap Edenbaan opkomt, deze doe je af wanneer je het ijs opstapt
 • Het eten bij na de Socials moet nog even op zich laten wachten
 • Vul de corona enquête in en laat weten wat voor activiteiten jij graag wilt doen!

Op de 400-meter ijsbaan geldt nu:

 • Op alle uren moet ook op het ijs 1,5 meter afstand worden aangehouden
 • Treintje-rijden is verboden!

Maatregelen op het gebied van de intreeweek

Artikel 2.1a Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

 • Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.
 • De voorzitter kan van dit verbod ontheffing verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentensportvereniging of studievereniging, indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;
b. de samenkomst gericht is op studie of sport;
c. de samenkomst kleinschalig is;
d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en
e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Activiteiten en trainingen

Voor alle activiteiten en trainingen die wij willen houden geldt dat er een plan van aanpak naar de GGD moet worden gestuurd. De GGD beoordeelt vervolgens het plan van aanpak en levert een advies. De plannen zullen zo spoedig mogelijk op deze pagina te vinden zijn. Het gaat echter niet alleen om een plan van aanpak op te stellen en in te leveren, het gaat om de uitvoering van het plan: hoe zorgen wij ervoor dat de maatregelen waar wij ons aan moeten houden en die wij voor de vereniging hebben opgesteld in de praktijk worden uitgevoerd? Dit kan alleen wanneer wij ons allen aan de maatregelen houden, rekening houden met elkaar en niet elkaar spontaan gaan knuffelen hoe lief we elkaar ook vinden.

Zelftoezicht

Er komt een team van studententoezichthouders. Hierbij wordt er een team samengesteld met twee leden uit elk van de studentensportvereniging die meer dan 100 leden hebben. Dit geldt dus ook voor A.S.S.W.S.V. SKITS. Dit team bezoekt onaangekondigd één of meerdere van de toegestane activiteiten van alle sportverenigingen en rapporteert daarover in het geval er onvolkomenheden worden gesignaleerd. Afhankelijk van de situatie kan advies gegeven worden over verbetering.

 

Mocht je nog verdere vragen hebben dan kunnen jullie mailen naar bestuur@SKITS.nl

Sponsoren

36
Hyro Sports
Jaap Eden
USC
SSA
SVU

Realisatie: verenigingenweb