Kleine Wissel ALV

Datum: 19 november

Definitieve agenda
Algemene Ledenvergadering A.S.S.W.S.V. SKITS

Datum: 19 november 2019
Inloop: 18:00 uur
Aanvang: 18:31 uur
Locatie: ATB Lounge, Radioweg 64, 1098 NJ Amsterdam. Toegang via de ijshal. Na binnenkomst in de hal linksaf langs de binnenbaan en daar de trap op. Eerste deur links.

 1. Welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen vorige ALV
 4. Statistieken leden
 5. Verslag afgelopen half jaar
 6. Halfjaarlijkse financiële update
 7. Vragen aan de commissies*
 8. Mok van Verdienste

Pauze

 1. Prijsuitreiking WedCi​e
 2. Update statutenwijziging**
 3. Update WUC Speed Skating***
 4. Voorstellen kandidaatsbestuursleden
 5. Plannen kandidaatsbestuursleden
 6. Verkiezing van nieuwe bestuursleden****
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting

* ​Vragen met betrekking tot het functioneren van commissies kunnen op dit moment worden gesteld, ook kunnen vragen voor aanvang worden ingestuurd naar secretaris@SKITS.nl.

** Op de vorige ALV is besloten de statuten te gaan wijzigen. Dit is een langdurig proces, hierover is een update.

*** In maart 2020 vindt in Amsterdam het WUC Speed Skating plaats, het WK schaatsen voor studenten. SKITS organiseert dit mede en het Organisatie Comité heeft een update over dit evenement.

**** Aftredend: Milanne Buiten (Vicevoorzitter), Ties Wijntjes (Commissaris Wielrennen)
**** Voorgestelde kandidaten: Nienke den Hertog (Vicevoorzitter), Pijke Steenhuis (Commissaris Wielrennen)
**** Mogelijkheid tot kandidaatstelling: kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het bestuur ambieert.

Leden die zijn ingeschreven:

  Sponsoren

  USC
  SVU
  Jaap Eden
  Hyro Sports
  36
  SSA

  Realisatie: verenigingenweb